Projekt FRVŠ č. 2788/2010 "Tvorba internetového atlasu v počítačové kartografii" je koncipován jako inovace předmětu „Počítačová kartografie“, ve kterém si studenti prohlubují znalosti a dovednosti počítačové tvorby map a atlasů. Jednou z moderních technologií počítačové kartografie je flash. Část cvičení studenti tvoří internetový atlas z dostupných statistických dat různých témat, která nejprve zpracují z pohledu geografa a následně je vizualizují v podobě interaktivní flashové animace. K tomu použijí program InstantAtlas, který byl v rámci projektu zakoupen. Studenti se tak seznámí s přímým propojením prostorových vektorových dat s atributovými daty v databázi a jejich převodem do flashové animace.

Výstupem projektu je sada cvičení s výsledným internetovým atlasem různých geografických témat (zdravotnictví, doprava, školství aj.) umístěných volně k dispozici na webové adrese http://iatlas.upol.cz (záložní verze na: http://iatlas.ic.cz).

Tyto webové stránky slouží nejen jako zdroj statistických dat, ale dále jako zdroj návodů a informací k používaní programu InstantAtlas. Zároveň zde naleznete Sekci práce studentů, kde jsou prezentovány kromě Statistického atlasu další výsledky studentských prací vzniklých v rámci používání programu InstantAtlasu v jiných předmětech.

Řešitelský tým:
  • Mgr. Jan Harbula | hlavní řešitel
  • Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | 1. spoluřešitel
  • Mgr. Jan Heisig | 2. spoluřešitel